- edas

Linux - zdarma a legálně

 • Hlavní stránka
 • WEBovský počítadlo
 • Edasova Gimp pejdž
 • Zdrojáky a programy
 • Dost dobrý třídy pro Javu
 • Java SecureFTP
 • unixODBC
 • Karel++
 • Punk
 • Visací Zámek
 • Visací Zámek Revirvál
 • Zajímavý odkazy
 • Fotky
 • Statistika návštěvnosti stránek

 • English

  | Popis prostředí Karel++
  Příklad programu na sčítání
  ========================================
  Hlavní okno Karla - Režim provádění


  Vlevo je okno se seznamem známých příkazů, vpravo je Karlovo město.

  Veškeré stisky kláves jsou směrovaný do okna se seznamem.

  Šipkami nahoru a dolů lze vybírat příkaz a klávesou Enter příkaz provést.
  Stejně lze příkaz provést dvojklikem talčítka myši na příkazu.
  Stiskem kombinace Ctrl + Enter lze vyvolat editaci příkazu. To ovšem lze pouze u uživatelem definovaných příkazů.

  Menu v hlavním okně - Režim provádění

  • Soubory - práce se soubory


   • Nahrát projekt - nahraje projekt jakyzka Karel. Soubor s projektem obsahuje definované příkazy a definici města.
   • Uložit projekt - uloží projekt jazyka Karel. Pokud nemá projekt ještě jméno, objeví se dialog pro výběr umístění projektu.
   • Uložit projekt jako... - uloží projekt jazyka Karel pod vybraným jménem.
   • Příkazy - obsahuje stejnou nabídku jako souborové operace v menu Příkazy v hlavním menu.
   • Město - obsahuje stejnou nabídku jako souborové operace v menu Město v hlavním menu.
   • Nastavení - vyvolá dialogové okno, kde lze nastavit různé paramety chování jazyka Karel.
   • Konec - ukončí práci s programem.

  • Edit - není v Režimu provádění použitelné

  • Příkazy - operace s příkazy


   • Provést - provede příkaz označený v seznamu příkazů
   • Editovat - vyvolá Režim editace příkazu. Editovat však lze pouze uživatelem definované příkazy.
   • Nový... - vyvolá dialogové okno pro zadání jména nového příkazu a poté vstoupí do editačního režimu.
   • Zrušit... - po potvrzení vymaže příkaz označený v seznamu příkazů. Mazat lze pouze uživatelem definované příkazy.
   • Zrušit všechny... - po potvrzení vymaže všechny uživatelem definované příkazy.
   • Přejmenovat... - vyvolá dialogové okno pro zadání nového jména příkazu označeného v sezamu příkazů. Přejmenovat lze pouze uživatelem definované příkazy.
   • Nahrát... - vyvolá dialogové okno pro zvolení souboru s definicí uživatelských příkazů. Všechny dosavadní uživatelské příkazy BUDOU VYMAZÁNY!
   • Připojit... - vyvolá dialogové okno pro zvolení souboru s definicí uživatelských příkazů. Dosavadní příkazy budou zachovány, v případě kolize jmen příkazů záleží na nastavení.
   • Uložit... - uloží uživatelské příkazy do souboru. Pokud nemá seznam příkazů nebo celý projek ještě jméno, objeví se dialog pro výběr umístění souboru.
   • Uložit jako... - uloží uživatelské příkazy do souboru pod vybraným jménem.

  • Město - ovládání Karlova města


   • Vyčistit - smaže všechny objekty z města, nechá prázdné město
   • Editovat - vyvolá Režim editace města (viz níže)
   • Nastavit DOMU - vyvolá dialogové okno pro zadání pozice, na kterou se Karel přesune příkazem DOMU
   • Nahrát - vyvolá dialogové okno pro zvolení souboru s definicí města. Dosavadní město bude zničeno!
   • Uložit... - uloží definici města do souboru. Pokud nemá město nebo celý projek ještě jméno, objeví se dialog pro výběr umístění souboru.
   • Uložit jako... - uloží definici města do souboru pod vybraným jménem.

  • Okna - nastavení rozložení oken


   • Kaskáda - uspořádá okna do kaskády.
   • Dlaždice - uspořádá okna vertikálně vedle sebe jako dlaždice.
   • Urovnat ikony - urovná ikovy minimalizovaných oken.
   • PŘÍKAZY - (JMÉNO) - aktivuje okno se seznamem příkazu (v závorce je jméno souboru se seznamu příkazů, pod kterým jsou příkazy ukladány operací Příkazy / Uložit).
   • MĚSTO - (JMÉNO) - aktivuje okno se městem (v závorce je jméno souboru s městem, pod kterým je město ukládáno operací Město / Uložit).
   • EDITACE PŘÍKAZU - okno pro editaci příkazu - není v Režimu provádění přistupné.
   • SEZNAM - okno se seznamem příkazu během editace. Toto okno není stejné jako seznam v Režimu provádění a není během Režimu provádění přstupné. (V závorce je jméno souboru se seznamu příkazů, pod kterým jsou příkazy ukladány operací Příkazy / Uložit.)
  Režim editace příkazu


  Vlevo je seznam příkazů použitelných pro vložení do programu, vpravo je vlastní editační okno příkazu.

  V horním řádku editoru je jméno editovaného příkazu

  Každý příkaz jazyka Karel MUSÍ BÝT na samostatném řádku!!!
  Program končí slovem KONEC

  V seznamu se lze pohybovat šipkami nahoru a dolů a stiskem klávesy Enter vložit příkaz/podmínku na pozici kurzoru v editačním okně.
  Stejně lze vložit příkaz do editoru pomocí dvojkliku tlačítka myši na příkazu/podmínce.

  Pokud takto vložíte podmínkový příkaz (DOKUD a KDYZ), vloží se do editoru celý blok kódu (DOKUD ... KONEC, KDYZ ... KONEC JINAK ... KONEC), kurzor se umístí na pozici podmínky (za slovo DOKUD, KDYZ) a změní se seznam příkazů na seznam podmínek. Podmínku lze vybrat ze seznamu nebo napsat na klávesnici.

  Mezi seznamem příkazů a podmínek se lze přepínat také pomocí menu, viz níže.

  Takto lze "napsat" celý program jen za použití myši.

  Menu Režimu editace příkazu

  • Soubory - není v Režimu editace příkazu přístupné

  • Edit - operace s textem v okně editoru   • Vrátit zpět - vrátí poslední provednou akci v editoru, např. smazání textu.
   • Vystřihnout - vyjme z editoru označený text a uloží ho do systémové schránky.
   • Kopírovat - zkopíruje z editoru označený text a uloží ho do systémové schránky.
   • Přílepit - vloží do editoru na pozici kurzoru text, který je v systémové schránce (např. z operace Vystřihnout nebo Kopírovat).
   • Smazat - smaže z editoru označený text aniž by ho někam ukládal.

  • Příkazy - operace s příkazy


   • Zkompilovat - provede jakousi "kompilaci" kódu programu do vnitřní binární formy. Pokud kompilace proběhne bez problému, vrátí se do Režimu provádění a nový/upravený příkaz se objeví v seznamu příkazů.
   • Návrat do hlavního okna - vrátí zpět do Režimu provádění, aniž by se provedla kompilace. Tím dojde ke ztrátě provedených editačních úkonů.
   • Seznam podmínek - přepne seznam příkazů do seznamu podmínek (pouze v případě, že je právě aktivní seznam příkazů).
   • Seznam příkazů - přepne seznam podmínek do seznamu příkazů (pouze v případě, že je právě aktivní seznam podmínek).
   • Nahrát..., Připojit..., Uložit, Uložit jako... - stejné jako v Režimu provádění.

  • Město - není v Režimu editace příkazu přístupné

  • Okna - nastavení rozložení oken


   Stejné jako v Režimu provádění, okna PŘÍKAZY a MĚSTO jsou nepřístupná, naopak okna EDITACE a SEZNAM přístupná jsou.

  Režim editace města


  Zobrazeno je pouze okno s Karlovým městem a menu Město obsahuje položky pro editaci města.

  Aktuální pozici je označena černým puntíkem a lze ji měnit pomocí kurzorových šipek.
  Zvolený objekt (zeď, značky, uvolnění, pozice DOMU) je označen zatržením v menu a zároveň je indikován na stavovém řádku.

  Zvolený objekt se na na aktuální pozici umísťuje stiskem klávesy mezerník.
  Aktuální pozici lze měnit a zároveň umístit objekt je možno i klinutím tlačítka myši na požadované pozici.

  Na pozici, kde je již nějaký objekt umístěn, nelze umístit jiný objekt, je třeba nejprve pozici uvolnit odstraněním původního objektu.

  Menu Režimu editace města

  • Soubory - není v Režimu editace příkazu přístupné

  • Edit - není v Režimu editace příkazu přístupné

  • Příkazy - není v Režimu editace příkazu přístupné

  • Město - úprava Karlova města
   v závorce je klávesa, kterou lze objekt vybrat bez potřeby procházení menu.

   • Vyčistit (v) - smaže všechny objekty z města, nechá prázdné město
   • Polož značky - zvolí objekt značky(ek) pro následné vkládání
    • 1 - 8 (1 - 8) - zvolí značku, dvě značky, ..., osm značek
   • Postav zeď (z) - zvolí objekt zeď pro následné vkládání
   • Uvolni (u) - zvolí uvolňování pro následné operace
   • Nastav domů (d) - nastaví na aktuální pozici pozici, na kterou se Karel přesune příkazem DOMU.
   • Návrat do hlavního okna - ukončí Režim editace města a přepne do Režimu provádění.
  ========================================
  Stránky jsou optimalizovaný pro jakýkoliv rozlišení (i pro 640x480) a pro jakejkoliv prohlížeč (i pro textovej Lynx).
  Připomínky mi pište e-mailem na adresu martin.edlman@gmail.com

  Naposledy upravováno: 07.11.2009

  Muj stav Yahoo! Messenger: | ICQ:
  Apache gfx by Gimp

  Martin 'Edas' Edlman, martin.edlman@gmail.com